PORZĄDEK MSZY ŚW.:

Dni powszednie
7:00, 17:00.
sobota: 7:00, 16:00 (niedzielna).

Niedziele i święta
7:30, 9:15, 11:00, 14:00,  16:00.

Msza św. dla szkoły podstawowej: piątek 17:00.
Msza św. dla gimnazjum: czwartek 17:00.
Msza św. dla młodzieży: pierwszy piątek miesiąca 19:00.