Transmisja Mszy św. - na żywo

        Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach z naszego kościoła wg ustalonego porządku za pomocą transmisji.

      Transmisja  on-line po wejściu na stronę internetową naszej parafii i skopiowaniu linku do nowego okna przeglądark: 

    https://app.transmi.to/player/73 

Różaniec

Przypominam, że różaniec codziennie o 6:15 i po Mszy św. wieczornej a w sobotę i niedzielę o 15:15.

Znicze Caritas

     Po Mszach św. w zakrystii można nabywać znicze „Caritas” w cenie 3 zł.

Obchody roku św. Józefa

OBCHODY ROKU ŚW. JÓZEFA W KOŚCIELE JUBILEUSZOWYM

POD WEZWANIEM ŚW. JÓZEFA W SADOWIE.

                                                     Ustanowienie Roku św. Józefa

Możliwość skorzystania z Sakrament Pokuty, sprawowanego przed każda Mszą św., a dodatkowo:

w środy od 17:00 do 18:00 i przez kapłanów z innych parafii od 19:00 do 20:00,

w piątki od 18:45 do 20:00,

w soboty od 17:00 do 17:45.

Adoracja Najświętszego Sakramentu: w środy od 18:45 do 20:00, w piątki od 18:45 do 20:00 i w soboty od 17:00 do 17:45.

W każdą środę, o godz. 20:00 odprawiane nabożeństwo do św. Józefa, połączone z przedstawieniem indywidualnych próśb i podziękowań. Nabożeństwo poprzedzone będzie krótką katechezą i może być prowadzone przez kapłana, który będzie sprawował sakrament pokuty oraz przez kilku jego parafian. Kartki do wypisania próśb i podziękowań można znaleźć na stoliku przy tylnym wyjściu z naszego kościoła, a następnie wypisane wrzucić do skarbony. Podziękowania i prośby można również przesyłać na adres e-mail: swjozefsadow@gmail.com

Każdego 19. dnia miesiąca, o godz. 20:00, sprawowana Msza św. wotywna do św. Józefa w intencji rodzin, chorych, o błogosławieństwo w pracy i za pracujących, obejmująca mieszkańców dekanatów Lubliniec, Sadów i Woźniki.

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego

Penitencjaria Apostolska udziela daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Odpust zupełny można uzyskać raz dziennie, w następujący sposób:

1) Wypełniając każdorazowo warunki zwykłe, do których należą: sakramentalna spowiedź (może być kilka dni wcześniej), Komunia eucharystyczna – w dniu, w którym wierny zechce uzyskać odpust; modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego  (nie trzeba znać tych intencji, wystarczy odmówić np. jedno Ojcze nasz... i jedno Zdrowaś Maryjo...) i oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu

2) W Roku Świętego Józefa, w dniu uzyskania odpustu, uczestniczyć lub spełnić jedną z okoliczności wskazanych przez Penitencjarię Apostolską:

 1. Przez co najmniej pół godziny rozważać Modlitwę Pańską lub wziąć udział
  w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o św. Józefie.
 2. Na wzór św. Józefa, spełnić uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy.
 3. Odmówić – całą rodziną lub przez narzeczonych – modlitwę różańcową.
 4. Powierzać swoje codzienne działania opiece św. Józefa lub wzywać św. Józefa
  w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie oraz, aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
 5. Odmówić Litanię do Świętego Józefa lub jakąś inną modlitwę do św. Józefa
  w intencji Kościoła prześladowanego (od wewnątrz i od zewnątrz) oraz
  w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
 6. Odmówić dowolną, prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć św. Józefa (np. Do Ciebie, Święty Józefie), szczególnie w dniach
  19 marca i 1 maja
  , 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy, umierający i wszyscy ci, którzy
z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy – odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków – mogą odmówić w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć św. Józefa, Pocieszyciela Chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

 

Poradnie Życia Rodzinnego w dekanacie Lubliniec

Do wszystkich poradni obowiązują zapisy telefoniczne:

Lubliniec Podwyższenia Krzyża Świętego ul. P. Stalmacha 3
p. Helena tel. 511 100 505

Lubliniec św. Stanisława Kostki ul. Piłsudskiego 6
Od czerwca 2020r. p. Ewa tel. 692 817 323

Pawonków św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy
ul. Zawadzkiego 6
Od 30 maja 2020r. p. Kornelia tel. 605 206 739
Ostatnia sobota miesiąca godz. 15:30

Kancelaria Parafialna

 Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać  telefonicznie w godzinach urzędowania.

 

Poniedziałek, wtorek i czwartek po Mszy św. wieczornej do 18:30;

wtorek 8:00 – 9:00.

Sprawy przedślubne: poniedziałek 18:30 – 19:30.

Zgłoszenie pogrzebu telefonicznie

Telefon - /34/ 351 13 22

Intencje mszy świętej na rok 2022

 W ramach kancelarii przyjmujemy intencje mszalne na rok 2022. Prosimy, aby w pierwszej kolejności pamiętać o Mszach św. jubileuszowych, urodzinowych, rocznicowych.