Roraty 2022

Rozpoczęliśmy w Kościele okres radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie - Adwent. Warto się więc dobrze duchowo przygotować do przeżycia nadchodzących Świąt.

Jak co roku zapraszamy wszystkie dzieci na Msze św. roratnie, które będą sprawowane w naszym kościele od poniedziałku do piątku o 17:00 – w tym roku naszym przewodnikiem po adwentowych ścieżkach będzie dziadek Pana Jezusa – św. Joachim. To on będzie nam przybliżał sylwetki wielu wspaniałych postaci opowiadając nam historię zaczynającą się od słów: "Z narodzeniem Jezusa było tak...", Kochanych rodziców prosimy, aby zaopatrzyli swoje dzieci w lampiony.

Codziennie na naszym Facebooku Parafialnym ( facebook.com/krzyz.lubliniec ) dostępne są zadania i pytania roratnie oraz krótki skrót treści o bohaterze danego dnia.

Natomiast w adwentowe środy i piątki o 18:30 zapraszamy na roraty dla dorosłych, które poprowadzi ks. Kamil – nasz wikary. Przewodnim tematem roratnich spotkań będzie pytanie: "Czy wiesz o co się modlisz?". Spróbujemy odpowiedzieć sobie na te pytanie przyglądając się szczegółowo Modlitwie Pańskiej, czyli modlitwie "Ojcze nasz". Przed każdą Mszą św. będzie można się zaopatrzyć w świecę, która zastąpi roratni lampion.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w roratach i życzymy dobrego przeżycia tegorocznego Adwentu!

Światło, w tym światło świec, od zawsze było uznawane za święte, symbolizuje obecność samego Chrystusa. Zapalamy świece jako wotum, które jest wyrazem naszej ufności i gorącej modlitwy. Płomień świecy zawsze dąży ku gorze, a wraz z nim podążają do kochającego Boga nasze prośby i podziękowania oraz intencje modlitewne za bliskich zmarłych, których grobów nie możemy odwiedzić…

W naszym kościele pojawił się świecznik wotywny, który jest bezpieczny i nie ma negatywnego wpływu na wnętrze kościoła - dodatkowo jest przyjazny środowisku. Świeczniki takie jak ten nasz są obecne w wielu kościołach, katedrach i sanktuariach.  W naszym kościele świecznik wotywny znalazł swoje miejsce pod obrazem Jezusa Miłosiernego.

Zapalając świecę, ufamy, że jej płomyk jakby przedłuża naszą modlitwę - po wyjściu z kościoła, świeczka jeszcze przez długi czas przypomina naszą intencję. Zachęcamy do korzystania.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby świecznik wotywny pojawił się w naszym kościele.

Ostatnie pożegnanie - Informacja o pogrzebach

Zmarła Emilia SORDON. Przeżyła lat 66. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w środę, 7 grudnia 2022 r., o godz. 9:00 w kaplicy cmentarza komunalnego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu komunalnym.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

List pasterski Biskupa Gliwickiego
na Adwent 2022 roku

   

Drodzy Współbracia w kapłańskim posługiwaniu,
Drodzy Diecezjanie!

    Z Bożej łaskawości z nadzieją i miłością stajemy przed otwierającą się dla nas okazją na kolejne spotkanie z Chrystusem, Panem ludzkich dziejów i naszym Zbawicielem. Tym rytmem żyjemy, wznosimy do nieba nasze tęsknoty, spoglądamy z nową silą na możliwości pomnażania dobra i pokoju we własnych sercach, a także w naszej ludzkiej wspólnocie z bliźnimi. Okres Adwentu, poprzedzający radosne przyjście na nasz ludzki świat Syna Bożego, przemawia do nas wyjaśnieniem, że na coś ważnego oczekujemy, czegoś się spodziewamy. To ogarnia nie tylko wymiar całego wszechświata, ale także konkretnego stworzenia w jego indywidualnej sytuacji. W każdym przypadku oczekiwanym uzasadnieniem ma być ożywienie naszego duchowego związku z naszym Panem i Zbawicielem, którego wysławiamy najpełniej jako Króla i Pana Wszechświata. On najpełniej wchodzi w dzieje świata, przez co jest obecny nieustannie w naszych myślach, tęsknotach i postawach zaufania, jakie kierują się z naszych ludzkich serc do Pana życia i śmierci. Tego wymiaru nie zdołamy pominąć, nawet przez odwracanie się ku przemijającym pragnieniom, chociażby nawet jednego z nas, bo w zakończeniu ziemskich dróg, na pewno spotkamy Jego dobrą twarz.

    Okres oczekiwania na przyjście Pana objawia każdego roku zmieniające się warunki toczącego się życia na całym świecie, kiedy powinniśmy odkrywać nowe impulsy, a przez to z nową energią poszukiwać sposobów pogłębiania naszego związku z przychodzącym do nas Zbawicielem. Tak postrzegamy z wdzięcznością wezwania Ojca Świętego Franciszka, by każdy wyznawca Chrystusa rozeznawał, w czym mógłby wzmocnić głoszenie Dobrej Nowiny w swoim środowisku; papież zaprasza też nas, by w dyskusjach o synodalnej aktywności rozbudzać wymianę myśli, nowych dróg docierania do serc ludzkich, szczególnie ludzi młodych; nie brakuje papieżowi zatroskania, by przywrócić autentyczną wzniosłość małżeństwu i rodzinie, nie zapominając o uszlachetnianiu naszej ludzkiej godności; nie traci też papież ani na moment żywej nadziei na nastanie pokoju, którego wyczekuje tyle narodów, z bliską nam Ukrainą na czele. Z tego powodu, Drogie Siostry i Bracia Drodzy, z takimi oczekiwaniami całkiem świadomie przygotowujmy się do Świąt Narodzenia Pańskiego, by On, Bóg – który staje się Człowiekiem dla naszego dobra - pomógł nam dochodzić do pełnej prawdy. Niech więc ten nowy Adwent umocni nas w tej uczciwej pracy nad własnym odnowieniem, by Kościołowi Świętemu przydawać nowej radości w przekonaniu, że razem z Nowonarodzonym Synem Bożym, będziemy odnawiać świat.

    Rozważając doniosłość Adwentu, oraz mając świadomość odpowiedzialności przed Bogiem za moją posługę, wiem, ze bieg mojego życia zbliża mnie osobiście do osiągnięcia 75. roku życia, z czym wiąże się dla Drogiej Diecezji Gliwickiej nominacja nowego Pasterza. Tę sprawę wielkiej wagi, Drodzy Współbracia Kapłani oraz Drodzy Diecezjanie, proszę pokornie o włączenie w adwentowe czuwania i kierowane do przychodzącego Zbawiciela prośby, by wraz z zesłaniem nam Zbawiciela, dla naszej diecezji posłał nowego, radosnego następcę Apostołów. Zapewniam całą wspólnotę o mojej łączności w duchu tęsknego oczekiwania na łaskawość Dobrego Boga dla nas wszystkich.

    Na piękny czas przygotowania naszych serc oczekiwanemu Zbawicielowi Świata przesyłam najszczersze życzenia Bożego pokoju, co niech wzmacnia obfite Boże błogosławieństwo.

Gliwice, Adwent 2022 r.

Wasz biskup
† Jan Kopiec

    


   

Słowo bpa Andrzeja Iwaneckiego
z okazji zbliżającej się 75. rocznicy urodzin
Biskupa Gliwickiego Jana Kopca

   

Drodzy Diecezjanie!

    W obecnym miesiącu, w niedzielę 18 grudnia, J.E. biskup Jan Kopiec będzie przeżywał 75. rocznicę swoich urodzin. Nasz Biskup Gliwicki odprawi w tym dniu w swojej intencji Mszę świętą w kościele katedralnym o godzinie 10.00. 

    Czcigodnego Solenizanta polecam Waszej szczerej i gorącej modlitwie. Chcemy podziękować Bogu za każde dobro, które stało się naszym udziałem przez jedenastoletnią posługę biskupa Jana Kopca w naszej diecezji gliwickiej. 

    Z okazji zbliżającej się rocznicy urodzin Solenizantowi składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, dobra, pokoju i miłości na dalsze długie lata życia.

 

† Andrzej Iwanecki
Biskup Pomocniczy Gliwicki