Uroczystość Trójcy Świętej

Trójca Święta, Święta Trójca – chrześcijański dogmat uznający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby – po grecku hypostazy – pozostając jednocześnie jednym Bytem. Wszystkie trzy Osoby są rozumiane jako mające tę samą jedną istotę czyli naturę (tautuzja), a nie jedynie podobne natury. Od początku trzeciego wieku doktryna Trójcy zaczęła być formułowana następująco: jest „jeden Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej substancji, Ojciec i Syn, i Duch Święty”. Wiara w Trójcę jest wyznawana przez wszystkie Kościoły katolickie, prawosławne, wszystkie główne wyznania wyrastające z nurtu reformacji takie, jak luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, metodyzm i prezbiterianizm oraz wspólnoty ewangelikalne i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Dogmat o Trójcy Świętej jest więc uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”.

Dogmat został ostatecznie zatwierdzony na soborze konstantynopolitańskim w roku 381, jednak już na soborze nicejskim w roku 325 oficjalnie uznano współistotność Ojca i Syna, co jest podstawą dogmatu. Uznanie wiary w Trójcę Świętą jest pierwszym koniecznym warunkiem wstąpienia do Światowej Rady Kościołów.

Jan Paweł II w Gliwicach

    W poniedziałek o 17:00 zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za Wizytę św. Jana Pawła II w Gliwicach w 1999 roku oraz za Jego pontyfikat i kanonizację.

Pielgrzymka do Lubecka

    We wtorek Pielgrzymka Dziękczynna Uczniów z Nauczycielami i Wychowawcami Rejonu Lublinieckiego do Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku. Msza św. o 9:30

Uroczystość Bożego Ciała

      W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało.
      Msze św. w naszym kościele o 7:30, po procesji ok.11:00, następnie o 14:00 i 16:00. Procesja 
      wyruszy z kościoła św. Mikołaja o 9:00. Udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary i niech
      takie będzie w niej nasze uczestnictwo. Dzieci komunijne niech przyjdą w strojach bez świec.
      Prosimy, aby na ten dzień przystroić okna obrazami i symbolami religijnymi. W czwartek kancelaria   
      nieczynna.

Oktawa Bożego Ciała

        Od piątku do czwartku trwa oktawa Bożego Ciała. Zapraszamy codziennie na Msze św. wieczorne, a po nich na procesje wokół kościoła. Dzieci komunijne niech przyjdą w strojach a najmłodsze niech przyjdą sypać kwiaty

Msze święte szkolne

Zapraszamy młodzież i dzieci szkolne na Mszę św.:

 - czwartek o 17:00  dla gimnazjum i  klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej.

 - piątek o 17:00 dla klas 1-6 Szkoły Podstawowej.

- drugi i trzeci piątek miesiąca spotkania dzieci komunijnych

 

Intencje mszy świętej na Nowy Rok 2019

 W ramach kancelarii przyjmujemy intencje mszalne na Nowy Rok 2019. Prosimy, aby w pierwszej kolejności pamiętać o Mszach św. jubileuszowych, urodzinowych, rocznicowych.