Terenowe Biuro Radia Maryja
przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Lublińcu, ul. Pawła  Stalmacha 3

„Maryjo Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką”.
Jan Paweł II

Terenowe Biuro Radia Maryja przy naszej parafii zostało założone w 1994 r.za zgodą ks. Leonarda Pająka.
Po raz pierwszy „Katolicki głos” z  Radia Maryja  w naszych domach zabrzmiał 8 grudnia 1999 roku w święto MP Niepokalanej
Działalność Terenowego Biura Maryja przebiega wg zasad nakreślonych przez założycieli Radia Maryja i jego dyrektora O. Tadeusza  Rydzyka.
Terenowe Biura Maryja jest częścią wielkiej Rodziny Radia Maryja zajmującym się wspieraniem modlitewnym, duchowym i materialnym oraz innych dzieł przy nim powstałych. Biuro stawia sobie także formację słuchaczy poprzez rozprowadzanie interesujących publikacji rozprowadzanych przez Radio Maryja, organizowanie spotkań, pielgrzymki do miejsc świętych, odprawianie co miesięcznej mszy świętej w intencji Ojca Świętego, Kapłanów, Ojczyzny, Sióstr Zakonnych, Radia Maryja, TV Trwam innych dzieł przy nim powstałych.
Terenowe Biuro Radia Maryjo zorganizowało w naszej Parafii dnia 14 lipca 2003 roku, pierwszą Transmisję Telewizji Trwam i Radia Maryja

Dyżury Radia Maryja  odbywają się w domu parafialnym w poniedziałki od godz. 9 do 10:30.
Odpowiedzialnym za biuro jest

Pani  Irmgarda Hajduk -  kom. 606 272 370
Skarbnik: Kus Łucja E-mail: R.M.Hajduk -  Lubliniec@interia.pl

Opiekunem Duchowym jest ks. Proboszcz  Broniław Jakubiszyn.


W roku 2013 zapraszamy do uczestnictwa:
- w miesięcznych mszach świętych w intencji Ojca Św. Kapłanów, Sióstr Zakonnych ,Ojczyzny, Radia  Maryja, Telewizji Trwam w dniach 29 styczeń, 19 luty,13 marzec, 28 www.hellorolex.cn kwiecień,15 maj,12 czerwiec,09 lipiec,16 sierpień, 17 wrzesień, 15 październik, 20 listopad i 16 grudzień w godzinach ustalonych w informatorze parafialnym,
- w pielgrzymkach: do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Kraków-Łagiewniki w dniu 7 kwietnia, 15czerwca do Lichenia, 22 czerwca do Częstochowy-Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci,14 lipiec ogólnopolska  pielgrzymka Radia Maryja na Jasną Górę, 18 sierpnia Piekary Śląskie, 29/30 sierpień do Turzy Ślaskej,14 wrzesień na Górę Św. Anny oraz w grudniu na 22 rocznice powstania Radia Maryja do Torunia,
- modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego w każdą niedzielę godz.15.00,
- modlitwy różańca św. z Radiem Maryja codziennie o godz.20.20 i Apelem Jasnogórskim o godz.21,
- spotkania w każdy poniedziałek biurze Radia Maryja o godz.9 - 10.30,
- uczestnictwa w Noworocznym Spotkaniu opłatkowym w dniu 29 styczeń,
- składania ofiar na Radio Maryja ,Telewizje Trwam i wszystkich dzieł przy nim powstałych. Ofiary są rejestrowane w specjalnym opieczętowanym zeszycie  otrzymanym z Radia Maryja lub wypełniamy na nazwisko przekaz bankowy,
- zakupu prasy Radia Maryja,
- organizowaniu innych inicjatyw pomocnych w pogłębianiu formacji religijnej.

 
Zapraszamy chętne osoby do współpracy w biurze Radia Maryja

 

Co w naszej rodzinie?

W roku 2012 w ramach działalności Terenowego Biura Radia Maryja  zorganizowano:
- wiele pielgrzymek do miejsc kultu religijnego a przede wszystkim:
pielgrzymki: do Krakowa-Łagiewniki, Leśniowa i Gidle, Góra św. Anny, Piekar Śląskich,  Przeprośna Górka Ojca Pio, Częstochowy, Torunia –21 rocznica Radia Maryja, Włocławka- miejsce męczeńskiej śmierci Błogosławionego Jerzego Popiełuszki
- w dniu 8 grudnia powołano przy naszej Parafii Ogólnopolskie podwórkowe Kółko Różańcowe  Dzieci
- spotkanie  opłatkowe i kiermasze prasy religijnej,
- adoracje Największego Sakramentu,
- miesięczne  msze święte za Ojca Świętego, Kapłanów, Ojczyznę, Radio Maryja ,Telewizje Trwam i dzieła przy nich powstałych,
- akcje zbierania podpisów o należne miejsce Telewizji Trwam na multipleksie,
- udział w akcjach charytatywnych w uroczystościach religijnych, oraz marszach o przyznanie Telewizji Trwam miejsca  na multipleksie.

W okresie działalności Terenowego Biura Radia Maryja zorganizowano:

wiele pielgrzymek do miejsc świętych, rozgłośni Radia Maryja w Toruniu, spotkań opłatkowych, adoracji, mszy świętych, spotkań z ciekawymi ludźmi, kiermaszów.
W dniu 14 lipca 2003 r. Radio Maryja gościło w naszej parafii, była to pierwsza Transmisja Telewizji "Trwam" w dziejach Toruńskiej rozgłośni.

4 grudnia 2010 roku Rodzina Radia Maryja udała się z pielgrzymką do Torunia na XIX rocznicę powstania „Katolickiego Głosu w Naszym Domu”.
Pielgrzymi odwiedzili:
Studio Radia Maryja,
Kaplicę Najświętszego Sakramentu,
Kościół św. Józefa.
W kościele św. Józefa uczestniczyliśmy we wspólnej Jubileuszowej Eucharystii, która zgromadziła wielką rzeszę wiernych z kraju i z zagranicy oraz biskupów, kapłanów i siostry zakonne.
Nasi pielgrzymi umocnieni duchowo i pod dużym wrażeniem po północy szczęśliwie wrócili do domu.

W niedzielę 23 stycznia 2011 roku Rodzina Radia Maryja uczestniczyła we Mszy św. w naszym kościele pod przewodnictwem ks. Wikariusza D. Wachowskiego, którą celebrował w intencji Kapłanów, Ojczyzny, Ojca Świętego, Radia Maryja i Telewizji TRWAM.
Podczas Eucharystii także dziękowaliśmy Bogu za zakończenie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Msza św. poprzedzona była pięknym koncertem kolęd w wykonaniu naszej Orkiestry. Po jej zakończeniu odbyło się spotkanie w salce katechetycznej przy kawie, herbacie i cieście. Przewodnicząca przywitała gości: księdza wikarego, siostrę Donwinę, senatora Czesława Ryszkę, prof. Plutę oraz sympatyków Radia Maryja. Następnie zaśpiewano „Barkę”, ukochaną pieśń Jana Pawła II. Ks. D. Wachowski udzielił błogosławieństwa zebranym i zaśpiewano trzy razy „Życzymy, życzymy…”. W dalszej części spotkania senator Czesław Ryszka wygłosił wykład o historii powstania Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych. Mówił także o trudnościach, jakie w ciągu 19 lat towarzyszyły owym dziełom.
W tym roku Radio Maryja obchodzić będzie 20 lat istnienia, dlatego już teraz serdecznie zapraszamy na uroczystości jubileuszowe.

 

 

Przewodnicząca rozprowadziła wśród zebranych foldery i czasopisma Rodziny Radia Maryja oraz harmonogram Mszy św. odprawianych w naszym kościele na rok 2011, zamawianych przez Biuro Radia Maryja. Natomiast senator Czesław Ryszka nagrodził zebranych swoją najnowszą książką Rolex Replica Watches „Widziane z Senatu”.
Na zakończenie spotkania odmówiono Akt oddania się Matce Bożej i zaśpiewano hymn Radia Maryja: ”Po całej ziemi brzmi Ave Maryja..”
W imieniu Biura Radia Maryja przewodnicząca podziękowała wszystkim, którzy przybyli na Mszę św. i na spotkanie.                    

Maryjo Gwiazdo Ewangelizacji prowadź nas,
prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką.

Biuro Radia Maryja w roku 2011 przewiduje następujący harmonogram organizowanych pielgrzymek :
Kraków-Łagiewniki- pielgrzymka autokarowa uroczystość beatyfikacji Jana
Pawła II, 1 maja 2011
Jasna Góra – XII pielgrzymka Młodych Słuchaczy Radia Maryja – 28 maj 2011.
Kalisz-pielgrzymka do Świętego Józefa patrona Rodzin – 2 czerwiec.
Licheń- pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej - 25 czerwiec.
Turza Śląska-pielgrzymka autokarowa - 29 sierpień.
Jasna Góra- ogólnopolska pielgrzymka Rodziny Radia Maryja- 10 lipiec.
Jasna Góra-pielgrzymka autokarowa-Podwórkowe Kółko Różańcowe- 12 czerwiec.
Piekary Śląskie- pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt- 21 sierpień.
Góra Świętej Anny- pielgrzymka autokarowa- 10 wrzesień.
Toruń-pielgrzymka autokarowa-Jubileusz XX- lecia Radia Maryja- date podamy
w ogłoszeniach parafialnych. 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.

Srebrny Jubileusz Radia Maryja

W dniu 5 stycznia 2019 r. Terenowe Biuro Radia Maryja przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu przeżywało wspaniałą uroczystość-Srebrny Jubileusz działalności.

Uroczystość Srebrnego Jubileuszu rozpoczęto modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego a następnie chór: Stowarzyszenie Fary Lublinieckiej uświetnił dalszy ciąg uroczystości.

Eucharystii dziękczynnej za 25-lat działalności Biura Radia Maryja przewodniczył Ojciec Witold z Radia Maryja w Toruniu .Eucharystię uświetnił także dziecięcy chórek Nadzieja przy naszej parafii.

Po zakończeniu Uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej zorganizowano spotkanie opłatkowe w restauracji Rajska. W spotkaniu uczestniczyło około 100 zaproszonych gości w tym były także delegacje Biur Radia Maryja Diecezji Gliwickiej Oprócz połamania się opłatkiem śpiewano kolędy a dzieci z podwórkowych kółek różańcowych zaśpiewały swoje pieśni.

Ojciec Witold z Toruńskiej rozgłośni przemówił do zgromadzonych gości z informacją o działalności Radia Maryja i dzieł przy nim utworzonych z apelem abyśmy wspólnie trwali w Rodzinie Radia Maryja dając w ten sposób świadectwo wielkiej prawdzie ,że „Bóg jest Miłością”.

W imieniu Terenowego Biura Radia Maryja składamy z głębokości serca serdeczne podziękowania:

Dziękujemy Ojcu Witoldowi z rozgłośni Radia Maryja w Toruniu ,proboszczowi Ks. Bronisławowi Jakubiszyn , wikariuszowi Ks. Bernardowi, kapłanom ziemi lublinieckiej, klerykom Piotrowi i Bartkowi, biurom i kołom Radia Maryja diecezji Gliwickiej, parafianom i gościom z Lublińca i okolic a także tym którzy przyczynili się do zorganizowanie tej wspaniałej uroczystości.

Atmosfera uroczystości i spotkania pozostanie nam na zawsze w naszych sercach.

Rodzina Radia Maryja spotyka się w naszej parafii na comiesięcznej Eucharystii poprzedzoną modlitwą Różańca Świętego i Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Organizujemy pielgrzymki do miejsc kultu religijnego. W parafii spotykamy się na wspólnym opłatku z udziałem proboszcza i wikariusza, parafian z Lublińca ,Koszęcina i Kochanowic.

Wyjeżdżamy także na różne rekolekcje.

Dyżury Terenowego Biura Radia Maryja odbywają się w każdy

poniedziałek w godzinach od 9.00-10.30.

Przyjmujemy ofiary na Radio Maryja i Telewizję Trwam. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za systematyczne składane ofiary w naszym Biurze.

Zapraszamy chętnych do współpracy w dziele Ewangelizacji.

Maryjo Gwiazdo Ewangelizacji prowadź Radio Maryjo i bądź jego opiekunką .

Amen.

Odpowiedzialna za Terenowe Biuro Radia Maryja Imgarda Hajduk

OGŁOSZENIA TERENOWEGO BIURA RADIA MARYJA W LUBLIŃCU

na 2019 rok.

 

1.Msze Święte miesięczna za Radio Maryja i Telewizję Trwam .

Każda Msza Święta miesięczna za Radio Maryja i Telewizję Trwam poprzedzona jest modlitwą Różańca

Świętego i Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Rozpoczęcie o godzinie 16.00 Msza o godzinie 17.00.

Zamówione Msze Święte odbędą się w następujących dniach miesiąca:

16 lipiec

25 Luty 12 sierpień

15 marzec 23wrzesień

12 kwiecień 15 październik

27 maj 19 listopad

25 czerwiec 9 grudzień

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i Rodzinę Radia Maryja na wspólną Mszę Świętą.

2.Pielgrzymki do miejsc kultu religijnego.

1.Kraków-Łgiewniki -28 kwiecień

2.Kalisz –ŚW. Józefa -4 maj

3.Turza Śląska -29-30 czerwiec

4.Jasna Góra-Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci -16 czerwiec

5.Jasna Góra-Ogólnopolska pielgrzymka Rodziny Radia Maryja -14 lipiec

6.Piekary Śląskie- Pielgrzymka Kobiet -18 Sierpień

7.Swięta Anna -14 wrzesień

8.Gietrzwałd-Toruń -6-7 wrzesień

Serdecznie zapraszamy.

 

Imgarda Hajduk