Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu:
1 - akt urodzenia dziecka (odpis z Urzędu Stanu Cywilnego),
2 - wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny w kancelarii parafialnej).
3 - dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
4 - zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów:
"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego." Mt 28, 19


Czym jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła Katolickiego. Kto bowiem nie przyjmie Sakramentu Chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3,5).

Prosimy o zastanowienie się przy wyborze imienia dla dziecka. Polskie imiona są piękne i jest z czego wybrać, nie musimy brać przykładów z innych krajów. Co prawda decyzja należy do rodziców, ale należy wziąć pod uwagę również dobro dziecka, by - gdy stanie się dorosłe - nie zastanawiało się dlaczego rodzice dali mu takie imię, a nie inne.

W naszej parafii udzielamy Chrztu Świętego i błogosławimy roczne dzieci podczas Mszy św. w trzecią sobotę miesiąca o godz. 16:00.
Z ważnych racji - na prośbę rodziców dziecka - Sakrament Chrztu udzielany jest również w innym terminie.