Kogo konkurs obejmuje i w jakim zakresie?
1. Uczniowie SP klas 1-6, konkurs plastyczny.
2. Uczniowie Szkół Specjalnych, konkurs plastyczny.
3. Uczniowie 7 - 8 klas SP oraz 3 klas gimnazjum, konkurs wiedzy (tylko z literatury w załączniku!).
4. Uczniowie szkół ponadpodstawowych dowolnego typu, konkurs
literacki.

W skrócie najważniejsze daty:
do 14.12.2018: termin elektronicznego nadsyłania zgłoszeń
uczestników do konkursu wiedzy; (na mojego maila),
29.01.2019: termin przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu wiedzy
(klasy 7 i 8 SP oraz 3 Gimn.);
do 12.02.2019: termin nadsyłania protokołów z etapu szkolnego
konkursu wiedzy (decyduje data stempla pocztowego);
do 28.02.2019: termin nadsyłania prac plastycznych i literackich
(decyduje data stempla pocztowego); (to dotyczy kl. 1 – 6 SP oraz
szkół ponadgimnazjalnych)
do 06.03.2019: ogłoszenie laureatów konkursu plastycznego i
literackiego oraz uczestników zakwalifikowanych do finału konkursu
wiedzy na stronie
www.parafialisowice.tl.pl;
18.03.2019 – finał konkursu wiedzy oraz wręczenie wszelkich
nagród i wyróżnień – w Lisowicach.
 
 
NAGRODY za miejsca I – III:
Szkoła podstawowa kl. 1-6 – Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary oraz pamiątki.

Szkoły specjalne – Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary oraz pamiątki.

SP kl. 7-8 i kl. 3 gimnazjum: Bony zakupowe do sklepu sportowego (I m – 300 zł, II m – 200 zł., III m. – 100 zł.), dyplomy, puchary oraz inne nagrody pamiątkowe.

Szkoły ponadgimnazjalne: Bony zakupowe do sklepu sportowego (I m – 300 zł, II m – 200 zł., III m. – 100 zł.), dyplomy, puchary oraz inne nagrody pamiątkowe.

Dyplomy otrzymają także opiekunowie nagrodzonych uczestników.
Podczas finału przewidziane jest zwiedzanie kościoła parafialnego, ogrodu św. Jana Nepomucena, muzeum paleontologicznego, oraz poczęstunek.
 
Na stronie internetowej mojej parafii – św. Jana Nepomucena w Lisowicach - https://parafialisowice.pl.tl/ w
zakładce Diecezjalny Konkurs już znajduje się ten regulamin i literatura, z której będzie konkurs wiedzy (7-8 kl. SP i 3 Gimn.)
dziękuję i pozdrawiam, Szczęść Boże, ks. Rafał Wyleżoł