Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać po dwóch...
Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali." Mk 6, 7-13


Pamiętajmy: Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest Sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia.
Jest to sakrament, który daje nam specjalną łaskę znoszenia cierpienia, łaskę chrześcijańskiego przyjmowania i przeżywania choroby. Dlatego nie bójmy się tego Sakramentu! Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego Sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Odrzućmy fałszywe myślenie i odczucia związane z namaszczeniem chorych. Nie łączmy tego Sakramentu ze śmiercią!

Pierwszą łaską Sakramentu Namaszczenia Chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwa starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. Ponadto "jeśli popełnił grzechy będą mu odpuszczone".

Sakrament chorych można przyjąć wiele razy w ciągu swojego życia.
Sakrament jest udzielany w Światowy Dzień Chorych - Święto NMP z Lourdes (11.02), a także w czasie odwiedzin w domu w pierwszy piątek czy pierwszą sobotę miesiąca.

Co należy przygotować na przybycie kapłana do domu chorego?
- stolik nakryty białym obrusem, a na nim Krzyż;
- obok zapalona świeca;
- szklanka z wodą (jeśli jest to dla chorego ułatwieniem w przyjęciu Komunii Świętej)

Pamiętajmy o godnym przyjmowaniu tego Sakramentu. Domownicy wraz z kapłanem i chorym wspólnie się modlą.

W naszej Parafii odwiedziny chorych w ich domach odbywają się w pierwsze piątki i soboty miesiąca od godz. 8:00
oraz na życzenie wiernego.
Telefon kontaktowy na plebanię: (34) 351 13 22