Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa:
1 - aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu,
2 - ważne dowody osobiste,
3 - ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej,
4 - zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
5 - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne by ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Nowi ludzie... dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno, odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem przynosząc ze sobą:
- metryki chrztu z datą nie przekraczającą 3 miesięcy od dnia jej wydania, fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej;
- świadectwo z katechezy szkolnej z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej). Kandydaci, którzy nie mają takiego świadectwa zobowiązani są do skorzystania z tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego (uzupełnienie katechezy szkolnej: https://diecezja.gliwice.pl/news/bierzmowanie-doroslych);
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (nie jest to świadectwo katechezy szkolnej);
- informację o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu uzyskać można w parafii, w której osoba została bierzmowana;
- ważne dowody osobiste narzeczonych;
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego - z datą nie przekraczającą 3 miesięcy od dnia wydania - stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (by sakrament pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy).

Dodatkowe dokumenty:
- akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego, jeśli wcześniej zawarto już związek cywilny;
- osoby owdowiałe muszą posiadać ze sobą metrykę zgonu zmarłego współmałżonka.


Zwyczajowe sypanie drobnymi monetami tylko po wyjściu pary młodej z budynku kościoła.
Nie sypiemy pary młodej ryżem - dla innych krajów jest to chleb powszedni, więc go uszanujmy.
Prosimy też, aby wszelkiego rodzaju konfetti pozostawić na czas zabawy i wystrzelić je na sali weselnej a nie przed kościołem.


Sprawy przedślubne można załatwić w każdy poniedziałek w kancelarii parafialnej w godz. od 18:30 do 19:30a w szczególnych wypadkach także w innym terminie.