Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty i Pojednania w dniu swego Zmartwychwstania słowami:
"Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane." J 20, 22-23


Sakrament Pokuty i Pojednania - Spowiedź święta, odpuszcza żałującemu człowiekowi wyznane grzechy i daje łaskę do dobrego życia, ukazując osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego Chrześcijanina. Nazywa się go również sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia. Jest drogą powrotu do Boga Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech.

Spowiedź w naszej Parafii:
- 15 minut przed Mszą św. w tygodniu,
- w soboty dodatkowo od 15:00 do 15:55,
- w niedziele tylko przed Mszami św. o 7:30, 9:15 i 11:00.

Sakrament Pokuty i Pojednania sprawowany jest także wobec chorych i starszych parafian, których odwiedzamy z posługą sakramentalną w ich domach w pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca.