Kowalski Leszek

s. Krzysztofa

Lubliniec

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Idasiak Marlena

c. Jerzego

Lubliniec

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego