Mikołajewski Kacper

s. Łukasza

Lubliniec

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Bugajak Kamila

c. Marka

Lubliniec

Parafia Bł. Piotra Jerzego Frassati

Przybyłek Łukasz

s. Andrzeja

Opole

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Michalska Justyna

c. Jacka

Lubliniec

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Pawełczyk Piotr

s. Romana

Lubliniec

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Gondek Daria

c. Dariusza

Lubliniec

Parafia św. Mikołaja

Tomanek Marcin

s. Gerarda

Dobrodzień

Parafia św. Marii Magdaleny

Brodacka Karolina

c. Piotra

Lubliniec

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Gawron Wojciech

s. Joachima

Lubliniec

Parafia Bł. Piotra Jerzego Frassati

Jonik Agnieszka

c. Mariana

Lubliniec

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego