Dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania:
1 - metryka chrztu (jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią),
2 - zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
3 - w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenie katechizacji szkolnej.

Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha".

Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie Sakramentu Bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków. Skutkiem Sakramentu Bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.
Bierzmowany staje się świadomym apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii w świecie: w swym zawodzie, rodzinie i społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania obejmuje w naszej parafii tzw. rok propedeutyczny (klasy VIII Szkoły Podstawowej) oraz dwuletni kurs przeznaczony dla uczniów Szkoły Ponadpodstawowej.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu

Rok formacyjny 2022/23

 

PONIŻEJ SZCZEGÓŁOWY PLAN
PRZYGOTOWANIE DALSZE DLA UCZNIÓW KLAS VIII SP
PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE DLA UCZNIÓW KLAS SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 


PRZYGOTOWANIE DALSZE - ROK PROPEDEUTYCZNY (1 rok formacyjny)
Przeznaczony dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej


ZGŁOSZENIA: w czwartek, 6 października na spotkaniu organizacyjnym po Mszy św. i nabożeństwie różańcowym
Przy zapisach należy podać swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia i parafię chrztu
a także swój e-mail oraz numer kontaktowy do Rodziców.

 

Uczestnik tzw. roku propedeutycznego jest zobowiązany do:
- regularnego uczestnictwa w Mszach św. niedzielnych i świątecznych;
- regularnego korzystania (raz w miesiącu) z Sakramentu Pokuty i Pojednania;
- obecności na Mszach św. w wyznaczone czwartki (tabela poniżej),
po których odbywać się będzie krótkie spotkanie w kościele (chyba, że w tabeli podano inaczej);
- aktywnego uczestnictwa w katechezie szkolnej.

 

Terminy czwartkowych Mszy św. i spotkań:

Rok 2022

Rok 2023

6 października – godz. 17:00
Msza na rozpoczęcie
tzw. roku propedeutycznego
Różaniec i spotkanie organizacyjne w kościele

10 listopada – Msza św. o godz. 17:00

1 grudnia – Msza św. o godz. 17:00

9 lutego – Msza św. o godz. 17:00

9 marca – Msza św. o godz. 17:00

11 maja – Msza św. o godz. 17:00

15 czerwca, godz. 18:30
spotkanie w Domu Katechetycznym
podsumowujące cały rok

 

Uczestnik tzw. roku propedeutycznego powinien także z własnej inicjatywy zadbać
o swoją relację z Panem Bogiem umocnioną przez codzienną, osobistą modlitwę
oraz modlitwę we wspólnocie parafialnej podczas nabożeństw różańcowych,
rorat, nabożeństw wielkopostnych, rekolekcji szkolnych/parafialnych czy nabożeństw majowych.

Rok propedeutyczny jest obowiązkowy dla młodzieży,
która chce przyjąć Sakrament Bierzmowania w naszej Parafii.

Rok ten jest wstępem do bliższego – dwuletniego przygotowania do tego sakramentu

Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony młodzieży klas VIII w roku formacyjnym 2024/25

 


PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE - DWULETNI KURS (2 lata formacyjne)
Przeznaczony dla uczniów klas pierwszych Szkoły Ponadpodstawowej i starszych

ZGŁOSZENIA: w piątek, 7 października na spotkaniu organizacyjnym po Mszy św.
Przy zapisach należy podać swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia i parafię chrztu
a także swój e-mail oraz numer kontaktowy do Rodziców.

W roku formacyjnym 2022/23 do przygotowania bliższego
mogą się zgłosić także uczniowie ze starszych klas Szkoły Ponadpodstawowej,
którzy do tej pory nie rozpoczęli przygotowania do Sakramentu Bierzmowania lub je przerwali.

 

Uczestnik dwuletniego kursu przygotowawczego do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest zobowiązany do:
- regularnego uczestnictwa w Mszach św. niedzielnych i świątecznych;
- regularnego korzystania (raz w miesiącu) z Sakramentu Pokuty i Pojednania;
- obecności na piątkowych Mszach św. młodzieżowych (tabela poniżej),
- obecności na środowych spotkaniach formacyjnych w salce Domu Katechetycznego i Dniach Skupienia (tabela poniżej)
- aktywnego uczestnictwa w katechezie szkolnej.

 

Terminy Mszy św. młodzieżowych:

Rok 2022

Rok 2023

7 października – godz. 19:00
Msza na rozpoczęcie
dwuletniego kursu przygotowawczego
i spotkanie organizacyjne w kościele

4 listopada – Nabożeństwo o godz. 19:00

3 lutego – Msza św. o godz. 19:00

3 marca – Msza św. o godz. 19:00

28 kwietnia – Msza św. o godz. 19:00

2 czerwca – Msza św. o godz. 19:00

 

Terminy spotkań formacyjnych w salce Domu Katechetycznego:

Rok 2022

Rok 2023

19 października – godz. 18:00

16 listopada – godz. 18:00

15 lutego – godz. 18:00

17 maja – godz. 18:00

21 czerwca, godz. 18:00
spotkanie w Domu Katechetycznym
podsumowujące pierwszy rok

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA
sobota, 17 grudnia

rozpoczęcie o godz. 13:00
w naszym kościele

od 15:30 okazja do Spowiedzi św.

o 16:00 – niedzielna Msza św.
na zakończenie Dnia Skupienia

Szczegółowy plan zostanie podany
w późniejszym terminie

Obecność uczestnika
na Dniu Skupienia jest obowiązkowa

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA
sobota, 25 marca

rozpoczęcie o godz. 13:00
w naszym kościele

od 15:30 okazja do Spowiedzi św.

o 16:00 – niedzielna Msza św.
na zakończenie Dnia Skupienia

Szczegółowy plan zostanie podany
w późniejszym terminie

Obecność uczestnika
na Dniu Skupienia jest obowiązkowa


Uczestnik dwuletniego kursu przygotowującego do Sakramentu Bierzmowania
powinien także z własnej inicjatywy zadbać o swoją relację z Panem Bogiem
umocnioną przez codzienną, osobistą modlitwę oraz modlitwę we wspólnocie parafialnej
podczas nabożeństw różańcowych, rorat, nabożeństw wielkopostnych,
rekolekcji szkolnych/parafialnych czy nabożeństw majowych.

 

Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony młodzieży w roku formacyjnym 2023/24