PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu

Rok formacyjny 2023/24

 

PONIŻEJ SZCZEGÓŁOWY PLAN
DLA UCZNIÓW KLAS I i II SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 

KLIKNIJ W LINK: 
>> PRZEJDŹ DO PLANU SZCZEGÓŁOWEGO <<

 

Dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania:
1 - metryka chrztu (jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią),
2 - zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
3 - w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenie katechizacji szkolnej.

Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha".

Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie Sakramentu Bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków. Skutkiem Sakramentu Bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.
Bierzmowany staje się świadomym apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii w świecie: w swym zawodzie, rodzinie i społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania obejmuje w naszej parafii dwuletni kurs przeznaczony dla uczniów Szkoły Ponadpodstawowej (rozpoczęcie w pierwszej klasie Szkoły Ponadpodstawowej).